Schooldocumenten & formulieren

Informatie- Documenten

Wij gebruiken een aantal schooldocumenten om belanghebbenden op de hoogte te houden van de actuele gang van zaken in de school én van voorgenomen beleid. 

Deze documenten kunt u hierbeneden in PDF downloaden.

* Schoolgids

* Schoolplan 2020- 2023

* Jaarplan 2020- 2021

* Schoolveiligheidsplan

* Meldcode Kindermishandeling

* Schoolondersteuningsplan (SOP)

Downloads:
Schoolveiligheidsplan
Schoolplan '20- '23
Jaarplan '20- '21
Meldcode
Formulieren

U vindt hier een aantal formulieren die u in PDF kunt downloaden, bijvoorbeeld voor de aanvraag van (bijzonder) verlof.

* Aanvraag vakantieverlof

* Aanvraag Bijzonder verlof

* Vervoersverklaring

* Toestemming gebruik beeldmateriaal

Indien gewenst kunt u op school om een geprinte versie van deze formulieren vragen.

Formulieren:
Bijzonder verlof
Vakantieverlof
Vervoersverklaring
2020 01 Rebranding De Sprong rond logo g

SITEMAP

Kindcentrum Oirsbeek |   In de Pollack 2- 3, 6438 GG Oirsbeek |  046- 4421825

Logo KC Oirsbeek voor Site-01.png
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-