top of page
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-

't Hummelhöfke

Peuteropvang van Spelenderwijs

Preschool
Peuteropvang 't Hummelhöfke

Bij ’t Hummelhöfke zijn peuters van 2 tot 4 jaar welkom. De kinderen krijgen veel ruimte voor vrij spel en doen twee keer per dag mee aan een kringactiviteit. De medewerkers werken met vierwekelijkse thema’s. Afhankelijk van het thema vinden er allerlei activiteiten plaats zoals een herfstwandeling, pepernoten bakken of een uitstapje naar de plaatselijke bakker. Als het weer het toelaat spelen de peuters elk dagdeel een half uurtje buiten; bij slecht weer spelen ze in de gymzaal in het kindcentrum.

 

Een gezonde start ‘Elk kind verdient een gezonde start’. Jonge kinderen die gezond opgroeien en een gezonde leefstijl aanleren, hebben op latere leeftijd een grotere kans dat ze gezond zijn en blijven. De peuters die ’t Hummelhöfke bezoeken, krijgen daarom op de locatie gezonde voeding (fruit en groenten), water en kinderthee.

 

Een goede basis

Voor een goede start op de basisschool hebben sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld kinderen met een (risico op een) onderwijsachterstand. Daarom biedt ’t Hummelhöfke Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan voor álle kinderen van 2 tot 4 jaar, met en zonder een VVE-indicatie.

De pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van het VVE-programma Uk & Puk.

 

VVE Uk & Puk

Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, speelt in het programma een belangrijke rol. Hij is een echt speelkameraadje, maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit.

De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op speelse wijze.

Openingstijden
Peuteropvang wordt aangeboden op maandag- t/m vrijdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur en op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.15 uur. 

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw peuter bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom. 

 
logo-3.png
bottom of page