top of page
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-

Visie op onderwijs

'Samen groeien met plezier'

Visie

“Samen Groeien Met Plezier”

De Sprong is een school in beweging. Wij willen de komende jaren ontwikkelen naar een schoolconcept waarbinnen ontwikkelingen op het gebied van technologie, onderzoekend leren en autonomie bij kinderen verder vorm krijgen. 

We behouden de sterke kanten van onze schoolcultuur en groeien samen door naar een toekomstbestendige vorm van onderwijs.  

 

De ontwikkelgebieden uit schooljaar 2019- 2020 nemen we de komende jaren als pijlers:

  1. Leer en leefklimaat (staat centraal in ‘20-’21); 

  2. Samenwerking (staat centraal in ‘21-’22);

  3. Talentontwikkeling (staat centraal in ‘22-’23)

Leer- en Leefklimaat

Onze opdracht is het geven van kwalitatief goed onderwijs om zo onze kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Het is de ambitie van bs De Sprong om voor al onze kinderen een optimaal leer- en leefklimaat te scheppen; dit als voorwaarde om tot groei te komen.

 

We gaan uit van de uniciteit en de natuurlijke leerbehoefte van elk individu, dat zich optimaal kan ontwikkelen in een omgeving waar van en met elkaar leren centraal staat. Op deze manier leggen we een verantwoorde basis voor de toekomstige, snel veranderende, maatschappij waarbij kennis en vaardigheden hand in hand gaan.

Onze keuze om het onderwijs anders vorm te geven is erop gericht dat we daarmee beter aansluiten op de eisen en vragen die de maatschappij stelt. We leven in een complexe, steeds veranderende maatschappij; we kunnen onze kinderen alleen leren omgaan met deze complexiteit wanneer we ze, binnen de veiligheid van de school en aangepast op hun eigen ontwikkelniveau, in aanraking brengen met deze complexiteit. Alleen dan bereiden we kinderen voor op hun autonome functioneren in onze samenleving.

bottom of page