top of page
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
Diverse kleuterschool

Pedagogische opdracht

'Samen groeien met plezier'

Pedagogische opdracht
 
Binnen ons kindcentrum hebben wij een gezamenlijk doel: goede zorg en onderwijs voor al onze kinderen.
 
Alle partners samen bedienen ruim 300 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar onder ons gezamenlijke dak. Dit vraagt om een gezamenlijke pedagogische visie en een zichtbare, voelbare doorgaande route tussen de verschillende partijen. Of het kind nu op de kinder-/ peuteropvang, basisschool, of BSO zit; het is van groot belang dat we allemaal dezelfde pedagogische taal spreken.
 
Eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid in een fysiek en sociaal veilige omgeving staan in dezen voorop. De opdracht “leer mij het zelf te doen” start al vroeg. Ons pedagogisch huis is gebouwd op wederzijds respect en gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
We willen een organisatie zijn waarbij elke betrokkenen een sterke emotionele band heeft en we reiken ideeën aan hoe dit in het dagelijks leven te integreren.
Oprecht luisteren naar en interesse hebben ín elkaar zorgt ervoor dat alle aanwezigen zorgen voor een prettig en positief leer- en leefklimaat.
 
Samen maken wij Kindcentrum Oirsbeek!
bottom of page