top of page
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
Stapel Notebooks

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.

De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Vertegenwoordiger van achterban

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel  van de school. Leden van de medezeggenschapsraad  vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Leden

Momenteel kent onze MR de volgende leden:

Oudergeleding

Ad Wolters

Sanne Vogelaar

Niki Nijssen

Personeelsgeleding

Claudia Kattenberg

Nadine Duijf

Thorsten Kahlert

Contact

U kunt contact opnemen met de MR via mr.desprong@kindante.nl of direct met Thorsten of Claudia 

Het postadres van de MR is gelijk aan het schooladres

Downloads:
bottom of page