top of page
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
Raising Hands

Voor Ouders

Betrokken ouders in de school

Oudercontact

We doen ons best om ouders zo veel mogelijk deelgenoot te maken van het leerproces van hun kind. Schoolzaken en groepsspecifieke zaken communiceren we via ISY.

ISY

Zodra uw kind 4 jaar is kunt u met uw persoonlijke login inloggen op de website of app van ISY. U krijgt deze persoonlijke login via de leerkracht van uw kind. De app kunt u downloaden in de Appstore of in Google Play. 

Oudergesprekken

We starten elk schooljaar met kennismakingsgesprekken. Gedurende dat gesprek maken we afspraken over de momenten waarop leerkracht en ouders elkaar spreken. We mikken in elk geval op 3 voortgangsgesprekken per jaar. 

Wanneer er sprake is van extra zorg, of wanneer er vragen zijn rondom ontwikkeling van kinderen, sluit de Intern Begeleider aan bij de gesprekken. 

Ouderpanel

In het ouderpanel zijn de groepsouders van al onze groepen vertegenwoordigd. Periodiek gaan we met hen in gesprek over actuele zaken en voorgenomen beleid. 

Oudervereniging

In de oudervereniging en de MR kunnen ouders op een waardevolle manier bijdragen aan schoolontwikkeling. Lees meer...

Schooldocumenten

Voor u als ouder is het belangrijk welke ambities de school heeft en hoe we het onderwijs graag zien doorontwikkelen in de komende jaren. 

 

We hebben ons best gedaan om de koersen en het voorgenomen beleid helder te beschrijven in het schoolplan en het jaarplan. U vindt deze stukken, samen met aanvullende documenten in dit kader, bij de schooldocumenten. 

Mocht u hierover vragen hebben, of behoefte hebben aan een inhoudelijk gesprek, dan maken we graag tijd voor u!

Isy-logo-trans.png
bottom of page