top of page
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
Kids Drawing

Organisatie

De organisatie van ons onderwijs

Het team 

Het team van de Sprong draagt samen zorg voor goed onderwijs. 

Werken in bouwen

Door groepen met gelijksoortige ontwikkeldoelen aan elkaar te koppelen, werken collega's van diverse groepen samen aan voor hen relevante thema's. 

We onderscheiden een onder-, midden- en bovenbouw met elk een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren zitten de bouwvergaderingen voor, bewaken de verbinding tussen de bouwen en de contacten met bijvoorbeeld de voorschoolse kindpartners. 

MT

Periodiek komen de bouwcoördinatoren samen met de directeur en de intern begeleider om de schoolontwikkeling te bespreken en voorgenomen beleid te vertalen naar concreet uitvoerbare ontwikkelingen in bouwen en groepen. 

IZT

Het Interne Zorgteam is opnieuw in het leven geroepen in 2020- 2021 en is erop gericht om gezamenlijk een antwoord te vinden op zowel de zorgvragen van onze individuele kinderen alsook van de school als geheel. 

Vanuit verschillende expertisegebieden nemen de gedragsspecialist, de rekencoördinator en de hoogbegaafdheidsspecialist deel, samen met de intern begeleider en waar nodig de directeur. 

Zorgstructuur

Leidend voor het vorm geven van goede onderwijszorg binnen de Sprong is het zogenaamde continuüm van zorg. Binnen 5 helder omschreven niveaus wordt de zorg die we bieden in school gefaseerd. 

We maken hierin een onderscheid tussen zorg die we intern bieden en aanvullende externe expertise die we inwinnen, bijvoorbeeld door een logopedist te consulteren. 

Ouders kiezen zelf bij welke zorgverlener de zorg voor kun kind neerleggen. Het is zeer wenselijk dat ouders en school samen optrekken in het verkennen van de hulpvraag van elk kind, zodat de samenwerking tussen partijen goed verloopt, in het belang van het kind. 

Meer over dit continuüm van zorg en de brede zorg voor kinderen leest u in onze schoolgids. 

Lees meer
Koptekst 6
bottom of page