Gelukkige jonge geitjes met boeken

Actueel

Blijf op de hoogte 

Schoolsluiting

Tot 8 februari is ons kindcentrum gesloten.

We bieden in deze periode uitsluitend noodopvang aan kinderen van ouders in de zogenaamde cruciale beroepen. De basisschool biedt in die periode online onderwijs aan. 

De noodopvang wordt door elk van de kindpartners binnen ons Kindcentrum aangeboden. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw contactpersoon van de betreffende kindpartner. 

Covid-19

Lees meer over onze aanpak en richtlijnen rondom Corona

Cito- afnames

Jaarlijks nemen we in de periode januari- februari de 

Cito- toetsen af. Dit jaar is de afname door de schoolsluiting enigszins vertraagd. 

De gehele Cito- afname zal in maart plaats vinden. Na de afname en bijbehorende groepsbesprekingen, plannen wij uitgebreide oudergesprekken om ouders mee te nemen in de ontwikkeling van hun kind(eren). 

Eindtoets

De IEP- eindtoets staat gepland op 20 en 21 april. De verwijsgesprekken hebben plaats gehad in februari van dit jaar. 

Schoolkinderen
2020 01 Rebranding De Sprong rond logo g

SITEMAP

Kindcentrum Oirsbeek |   In de Pollack 2- 3, 6438 GG Oirsbeek |  046- 4421825

Logo KC Oirsbeek voor Site-01.png
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-