top of page
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
2020 10 22 Stepstones Knoppen De Sprong-
Een meisje dat naar een slingermodel kij

Actueel- Covid 19

Coronamaatregelen in onze school

Covid- 19

Uiteraard hebben wij ook de nodige maatregelen getroffen om onze school een veilige en gezonde plek te houden.

In onze aanpak zijn het advies van RIVM en onze Rijksoverheid, evenals het beleid van Stichting Kindante, leidend.

 

Maatregelen 

De maatregelen in de school op hoofdlijnen:

* Alleen teamleden en kinderen zijn in de school;

* Ouders brengen hun kind tot aan de poort; kleuters worden tot aan de klasdeur (achteringang) gebracht.

* Wij werken met een continurooster; tussenschoolse opvang vervalt; leerkrachten eten zelf met de kinderen (schooltijden zijn aangepast, dit is een noodmaatregel)

* Externen blijven buiten de school;

* Kinderen wassen voor en onder schooltijd regelmatig hun handen.

* Er zijn dispensers met desinfecterende middelen verspreid door de school. 

* In de groepen worden tafels en gemeenschappelijke materialen vaker gereinigd. 

* Kinderen met klachten blijven thuis;

* Kinderen die in nauw contact geweest zijn met iemand die positief getest is blijven thuis.

Zie ook de beslisboom van Boink

Mag mijn kind naar school?

Wij gebruiken de beslisboom die is opgesteld door Boink om te beoordelen of een kind de school mag bezoeken. Bij updates is steeds de meest recente beslisboom het uitgangspunt.

Wij doen een beroep op alle ouders om deze maatregelen serieus te nemen en de geldende richtlijnen op te volgen. Op die manier levert u een waardevolle bijdrage om onze school zo lang als mogelijk open te houden. 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met Ward of Ellen voor nader overleg. 

De richtlijnen van Stichting Kindante met betrekking tot het coronavirus vindt u hier.

Beslisboom verkouden kind 0 jaar tm groe
bottom of page